ยอดเขาเคทู หนึ่งในภูเขาที่ปืนยากที่สุดในโลก

*ภาษาท้องถิ่นเรียกว่ายอดเขาเฉียวเกอ
*ยอดเขาเคทูถึงแม้ความสูงจากระดับน้ำทะเลจะน้อยกว่าเอเวอเรตต์แต่ปีนยากกว่า และอัตราผู้เสียชีวิตเยอะกว่า

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ยอดเขาเคทู ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศจีน และ ประเทศปากีสถาน. ในภาษาทาจิกิสถานนั้นคำว่า “เฉียวเกอหลี่ฟง” นั้นมีความหมายว่า “ยอดเขาแห่งมหาบุรุษ” บนความสูงที่ระดับน้ำทะเลที่ 8611 เมตร. ยอดเขาเคทูนั้นเป็นยอดเขาที่สูงเป็นรองเพียงแค่ยอดเขาเอเวอเรตต์ที่ตั้งอยู่บนแนวสันเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาคุนหลุน. ในโลกนี้ยอดเขาที่มีความสูงเกิน 8000 เมตรนั้นมีอยู่แค่ 14 แห่ง ยอดเขาเคทูนั้นถือเป็นอันดับที่ 2 มีชื่อเรียกสำหรับชาวต่างถิ่นต่อยอดเขาเคทูนั้นคือK2. สถานที่นี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปีนเขาจำทั่วทุกมุมโลกว่ามีความยากลำบากอยู่ในอันดับต้นๆ. ระยะทางจากค่ายพักแรมทางทิศเหนือ ถึง ตัวยอดเขาเคทูมีระยะต่างของความสูงถึง 4700 เมตร ระยะต่างนี้ถือเป็นระยะต่างความสูงที่สูงที่สุดในโลกที่นักเดินทางต้องเผชิญหน้า

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน 5 ~ เดือน 6

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : ธารน้ำแข็งอินซูคาติ(音苏盖提冰川) ,ช่องเขาShaksgam(克勒青大河谷)

สถานที่ตั้ง : มณฑลซินเจียง

พื้นที่บนเขาเคทู นั้นอยู่บนจุดเชื่อมต่อของแนวเทือกเขาหิมาลัย(喜马拉雅山脉) แนวเทือกเขาฮินดูกูช(兴都库什山脉) และ แนวเทือกเขาเทียนซาน(天山山脉) บนจุดที่มาบรรจบกันกลายเป็นภูเขาที่ใหญ่โตและยิ่งใหญ่. ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยคือ 6000 เมตรขึ้นไป บนยอดเขาจะมีเมฆหนาแน่น และบริเวณนั้นจะมียอดเขาที่มีความสูงเกิน 8000 เมตรขึ้นไปเรียงตัวอยู่ด้วยกันถึง 4 ยอด คือ ยอดเขาเคทู(乔戈里峰-8611 เมตร) ยอดเขาบรอดพีก(布洛阿特峰-8051 เมตร) ยอดเขาแกเชอร์บรูม1( 迦舒尔布鲁木山-8068 เมตร) ยอดเขาแกเชอร์บรูม2(迦舒尔布鲁木峰2-8035 เมตร). ยอดเขาที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรบนโลกนี้ทั้ง 14 แห่งได้มารวมตัวกันอยู่บริเวณเขาเคทูถึง 33% นอกจากนี้ยังมียอดเขาที่มีความสูงเกินกว่า 7000 เมตร อีกมากมายถึง 20 กว่ายอด ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการปีนเขาของโลกนี้ก็ว่าได้

ยอดเขาเคทู นั้นมีลักษณะเขาที่สูงและอันตราย. สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและวิปริตอัตราการตายของผู้ที่จะมาพิชิตมีสูงจนได้รับฉายาว่า “ราชาในหมู่ขุนเขา” มีความยากในการพิชิตยอดเขาเป็นอันดับ 1 ในบรรดายอดเขาทั้ง 14 ยอดที่มีความสูงเกิน 8000 เมตร. ในวันที่ 31 เดือน 7 ปี 1954 ผู้พิชิตยอดเขาเคทูเป็นครั้งแรกคือคู่ของชาวอิตาลี และในวันที่ 27 เดือน 7 ปี 2004 ชาวจีนเชื้อสายทิเบตก็ได้พิชิตยอดเขาเคทูนี้สำเร็จถือเป็นชาวจีนคนแรกที่พิชิตยอดเขาเคทูนี้ได้ แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้มีนักปีนเขาจากทั่วโลกมาพิชิตยอดเขาเคทูนี้สำเร็จแล้วถึง 196 คน แต่ที่มากกว่านี้ก็คือมี 52 ผู้กล้าหาญที่ดวงวิญญาณได้กลับคืนสู่ภูเขาหิมะลูกนี้แล้ว

เส้นทางเข้าสู่ยอดเขาเคทู คือเส้นทางเปิดสู่ยอดเขาที่ยาวที่สุดในประเทศจีนจวบจนปัจจุบันก็ว่าได้. ตั้งแต่ “ซินเจียงตอนใต้เมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองเย่เฉิง(南疆重镇叶城)” โดยสารรถโดยเส้นทางสาย ทิเบต-ซินเจียง จนถึงเมือง “หมาจา-麻扎” แล้วใช้เส้นทางเรียบๆง่ายๆไปอีก 25 กิโลเมตรจนถึง “หมาจาต๋าลา-麻扎达拉”. จากตรงนี้ต้องเดินเท้าเข้าไป 6 วัน ในระยะทาง 90 กิโลเมตร ถึงจะถึงค่ายพักแรมใหญ่ของนักปีนเขาแห่งเขาเคทูที่ความสูงระดับน้ำทะเล 3924 เมตร ที่เรียกกันว่า “K2BC-K2 Base Camp” ภาษาท้องถิ่นคือ “อินหงทาน-音红滩”

แต่ถ้าเราเริ่มจากเมือง “คาเสิน-喀什” (มาจากเมืองอูรูมูฉี). จะเริ่มตั้งแต่ คาเสิน(喀什) — จิงซูฟุ(经疏附) — อูผ้า(乌帕) — ถ่าเสินคู่เอ่อกั้น(塔什库尔干) — หงฉีลาฟู่(红其拉甫) จวบจนถึงเขาคาหล่าคุนหลุน(喀喇昆仑山) เข้าไปด้านในเขตควบคุมพื้นที่ประเทศปากีสถาน ระยะทาง 1036 กิโลเมตร ระยะทางในประเทศจีนตั้งแต่เมือง คาเสิน(喀什) ถึง หงฉีลาฟู่(红其拉甫) ระยะทางยาว 420 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงสาย 314 ถือเป็นถนนทางหลวงระหว่างประเทศที่สวยที่สุด และระหว่างการเดินทางนั้นยังเป็นการสัมผัสถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งดินแดนทางตอนใต้ของซินเจียง. ทางหลวงสาย 314 นั้นสภาพดีมาก กับความสูงระดับน้ำทะเลที่ 1000 เมตร ทำให้เรามั่นใจใจได้ว่าพวกเรานั้นจะไม่มีโรคเกี่ยวกับพื้นที่สูงมากวนใจเรา และเราลองนึกภาพกันเล่นๆว่า รถที่เราไปกับเพื่อนร่วมทางอีกหลายๆคน บนพื้นที่ระดับความสูง 1000 เมตร รอบด้านบนทางผ่านมีภูเขาและยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7000 เมตรอีก 20 ลูก และยอดเขาที่สูงทะลุ 8000 อีก 4 ลูก แค่คิดถึงการได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นหัวใจก็เต้นตุ๊บๆ แล้ว

ธารน้ำแข็งอินซูคาติ(音苏盖提冰川)
ตั้งอยู่ที่แนวเทือกเขาคาหล่าคุนหลุน(喀喇昆仑山) ทางเนินด้านบนของยอดเขาเคทู ระยะทางยาวประมาณ 42 กิโลเมตร ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวและใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินจีน. มีลิ่มน้ำแข็งที่ยื่นยาวมากถึง 4200 เมตร มีพื้นที่ 380 ตารางกิโลเมตร และมีน้ำแข็งโดยประมาณไม่น้อยกว่า 116 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ช่องเขาShaksgam(克勒青大河谷)
ช่องเขาShaksgam(克勒青大河谷)นั้นเกิดมาจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ยักษ์ของยอดเขาเกรเชอบรูม และ ยอดเขาบรอดพีก บริเวณช่องเขาจะมีต้นหลิวสีแดงที่สูงกว่าตัวคนอยู่มากมายเพราะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบรูณ์ ต้นหลิวนั้นช่วยบังลมได้เป็นอย่างดี สถานที่นี้จึงเป็นที่ในอุดมคติสำหรับการตั้งค่ายพักแรมเลยทีเดียว

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these